BPA free postupy ve stomatologii

Teoreticko - praktický kurz
Zubní lékař
Pro všechny
MVDr. Michael Stiksa Lektor
MVDr. Michael Stiksa
Datum a místo konání:
1. 10. 2024 (16:00 - 18:00) - Praha 3
Cena včetně DPH:
490 Kč
Přihlásit se
BPA free postupy ve stomatologii
1. 10. 2024 (16:00 - 18:00) - Praha 3 Přihlásit se
  • Úvodní teorie 60 minut, praktická část taktéž 60 minut
  • Možnost individuální konzultace se specialistou společnosti Solventum
  • Coffee break, parkování zdarma

Teoretická část

Bisfenol A (BPA) se také používá v některých dentálních materiálech. Studie naznačují možné spojení mezi expozicí BPA a rizikem negativních zdravotních efektů, jako jsou hormonální nerovnováhy a potenciální účinky na reprodukční systém. Z dentálních materiálů se ho uvolňuje zanedbatelné množství a to z BPA derivátů jako je bis-GMA. Ten byl a je používán jako pryskyřičný monomer ve spoustě dentálních produktů.

Přestože zatím neexistuje definitivní důkaz, je důležité udržovat povědomí o možných rizicích a zvážit alternativní materiály, zejména u pacientů s vyšším rizikem citlivosti na chemikálie. Zároveň rostou požadavky na BPA free produkty nejen pro děti, pro sport, ale i ve stomatologii.

Praktická část

V praktické části si vyzkoušíte všechny BPA-Free materiály společnosti Solventum.

Někdy je nutno překrýt tmavé části preparace či kovových konstrukcí. Na modelu překryjeme tmavý "dentin" pomocí Filtek Universal Pink Opaquer a dostavbu dokončíme vhodným odstínem kompozita pro estetický výsledek.

Zkrácení času dostavby hluboké kavity až o polovinu můžeme dosáhnout použitím Filteku One, bulk fill materiálu v kompuli, jehož vazbu na různé substráty zajistíme jedinou lahvičkou BPA-Free adheziva Scotchbond Universal Plus.

A nakonec si vyzkoušíme přípravu a jednoduchý postup adhezivní cementace keramické inleje pomocí pouhých dvou komponent, rovněž BPA-Free materiálů.

Cena včetně DPH:490 Kč
Přihlásit se

DATUM A MÍSTO

1. 10. 2024, 16:00 - 18:00
Budova Dentamed, Pod Lipami 2602/41, 130 00 Praha 3
Možnost parkování zdarma, počet míst je ovšem omezen. V okolí budovy se nachází parkovací místa ve fialové zóně.

CENA 

490 Kč včetně DPH
V ceně je zahrnuta účast na teoretické části i praktickém workshopu vč. materiálů.

Registrovat se

Kdo vás akcí provede?

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.