Akce úspěšně proběhla

II. třída – Ošetření hlubokých defektů

Online přednáška
Zubní lékař
Pro všechny
2 ČSK
MUDr. Daniel Ott Lektor
MUDr. Daniel Ott
Datum a místo konání: (1 možnost)
30. 11. 2023 (16:00 - 18:00) - Online školení
Cena včetně DPH:
1490 Kč
II. třída – Ošetření hlubokých defektů
30. 11. 2023 (16:00 - 18:00) - Online školení
Akce úspěšně proběhla

Shrnutí technik a potřebného vybavení k úspěšnému řešení sanace hlubokých aproximálních defektů v postranním úseku chrupu dle hloubky a rozsahu defektu.

 • Zajištění suchého operačního pole
 • Vhodné matricové systémy
 • Gingivektomie
 • Chirurgické prodloužení klinické korunky
 • Bod kontaktu
 • Utěsnění matrice
 • „Margin relocation" podrobně
 • IDS
 • Přímá či nepřímá rekonstrukce defektu
 • Vhodné výplňové materiály a adheziva
 • Kompozitní či keramická overlej
 • Zamyšlení se nad AMG výplněmi
 • Možné endodontické komplikace...
Cena včetně DPH:1490 Kč
Akce úspěšně proběhla

Kdo vás akcí provedl?

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.