Moderní estetické a protetické přístupy
Implantology MasterClass

Konference
Zubní lékař
Implantologie
5 ČSK
Datum a místo konání:
2. 11. 2024 (08:30 - 18:00) - Praha 9
Cena včetně DPH:
7990 Kč
Přihlásit se
Moderní estetické a protetické přístupy
2. 11. 2024 (08:30 - 18:00) - Praha 9 Přihlásit se
 • 2 přední světoví specialisté na implantologii
 • Aktuální témata moderní implantologie
 • Akci moderuje Prof. MUDr. René Foltán PhD.
 • Překlad přednášek do českého jazyka zajištěn
Dentamed pro implantology
 

Připravili jsme pro vás jedinečnou implantologickou událost

V jeden den si můžete poslechnout 2 světové implantology. Dr. Francesco Mintrone se zaměří na Zvládnutí estetiky implantátu: Strategická diagnostika prostřednictvím přístupu Crown-Down.

Dr. Giacomo Fabbri podrobně pokryje téma Protetická noční můra v implantologii: Co v biologickém prostoru nedělat.

Celým dnem bude provádět Prof. MUDr. René Foltán PhD.

Datum a místo

Pátek 2. 11. 2024 (08:30 - 18:00)
Hotel Stages, Českomoravská 19a, 190 00 Praha 9

Cena

do 30. 6. 2024: 7 990 Kč
do 2. 11. 2024: 8 990 Kč

V ceně konference je zahrnutá účast na obou přednáškách, překlad do českého jazyka a občerstvení po dobu trvání akce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Přihlásit se

Zvládnutí estetiky implantátu: Strategická diagnostika prostřednictvím přístupu Crown-Down

Tato přednáška si klade za cíl stanovit předvídatelnou rutinu pro zavedení implantátu v estetické zóně se zaměřením na synergii mezi estetickými hledisky a biologickými imperativy.

V implantologii ve frontální zóně přesahuje optimální estetika technickou zdatnost a vyžaduje hluboké porozumění biologickým a estetickým principům. Přednáška představí posluchačům znalosti a dovednosti nezbytné k tomu, aby v estetické frontální oblasti bylo umístění implantátů excelentní. Přednáška akcentuje prvořadý význam estetiky, počínaje strategickou diagnózu založenou na konceptu Crown-Down. Koncept klade důraz na ideální umístění incizálních okrajů středu maxilly jako výchozího bodu a stanovení optimálního rozložení tkání.

Pečlivého hodnocení, propojené s biologickou analýzou, pomáhá k dosažení ideální pozice implantátu a jeho vztahu s měkkými tkáněmi. Toto základní porozumění připravuje půdu pro diskusi o různých operačních postupech, prezentovaných od jednoduchých po složitější scénáře a zahrnujících horizontální a vertikální regeneraci kosti.

Pozornost je věnována integraci digitálních pracovních postupů prostřednictvím konceptu Digital Patient Concept, tedy digitální plánování pozice implantátu. Kromě toho se přednáška bude zabývat výběrem materiálů, které nejlépe sladí estetické požadavky s biologickou kompatibilitou a zajistí předvídatelný a estetický výsledek.

Dr. Francesco Mintrone

Začal svou kariéru jako zubní technik, kde se  specializoval na keramické fixní náhrady. Vystudoval s vyznamenáním stomatologii na univerzitě v Modeně v Itálii, poté si rozšířil vzdělání v protetické stomatologii a implantologii. Byl oceněn jako vítěz Master Clinician in Implant Dentistry na gIDE/UCLA 2010, 2011 a 2012 a Prosthetic Case Video Competition na Nobel Biocare Symposium 2010. Je členem fakulty a předsedou programu gIDE/LLU Esthetic Implant Master Clinician Program v Evropě, Číně a Vietnamu a aktivní člen Evropské akademie estetické stomatologie.

Pravidelně přednáší na mezinárodní úrovni témata související s digitální stomatologií, implantáty a protetikou. Svou profesní činnost zaměřuje především na estetiku a protetickou rehabilitaci na implantátech a přirozeném chrupu.

Cena včetně DPH:7990 Kč
Přihlásit se

Protetická noční můra v implantologii: Co v biologickém prostoru nedělat

Přednáška představuje protetický koncept navržený jako operační strategie pro zachování tvrdých a měkkých tkání kolem implantátu a dosažení předvídatelných protetických výsledků optimalizujících integraci měkkých tkání.

Emergence profile je klíčovým faktorem pro příznivé estetické výsledky a udržení zdravého okolí implantátu a jeho stability. Měl by být hodnocen nejen z hlediska morfologie, ale jako klinická proměnná, úzce související s vlastnostmi materiálů, chemií povrchu a klinickými přístupy. Tímto způsobem je možné dosáhnout komplexního plánování tohoto kritického faktoru, který může významně ovlivnit integraci, stabilitu a zachování kostí a měkkých tkání. Integrace měkkých tkání k protetickým komponentům jsou základem pro zachování a ochranu kosti před kontaminací a infekcí.

Komplexní hodnocení emergence profilu kolem dentálních implantátů se rozvětvuje do 3 hlavních témat:

 • materiál, včetně biokompatibility, dekontaminace a povrchové chemie a kvality
 • morfologie s ohledem na návrh v kritické a sub-kritické oblasti
 • klinický přístup, který zahrnuje chirurgické a protetické aspekty

Na konci tohoto semináře budou účastníci schopni diskutovat o léčebných přístupech a výběru komponent pro podporu hojení měkkých tkání a stabilních biologických výsledků.

Dr. Giacomo Fabbri

Vystudoval s vyznamenáním stomatologii a zubní protetiku na univerzitě v Pavii. Je aktivním členem Italské akademie protetické stomatologie (A.I.O.P), prestižní vědecké akademie v oboru estetické a protetické stomatologie. Publikoval několik článků v mezinárodních časopisech a přednášel v Itálii i mezinárodně témata související s fixní protetikou a protetikou na implantátech se zvláštním zájmem o estetiku, nové materiály a minimálně invazivní přístup.

Ordinuje v Ban Mancini Fabbri Specialist Dental Practice, jeho klinická praxe je zaměřena na oblast estetiky a protetické rehabilitace na přirozených zubech a implantátech.

Cena včetně DPH:7990 Kč
Přihlásit se

Celým dnem provádí

Prof. René Foltán Ph.D., FEBOMFS

Je předsedou České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP. V soukromé praxi se zaměřuje na větší kosmetické úpravy obličeje. Působí na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK.

Specializuje se na korekční operace obličejových kostí, traumatologii a rekonstrukční mikrochirurgii po operacích nádorů v oblasti hlavy a krku.

 

Za podpory

Nobel Biocare

Často kladené dotazy

Jaký bude časový harmonogram konference?

Vše proběhne v jeden den a to konkrétně v sobotu 2. 11. 2024. Obě přednášky budou rozděleny na 2 části. Mezi každou částí bude 15ti minutová pauza na kávu. Mezi přednáškami poté proběhne hodinová pauza na oběd.

08:00                  Registrace
08:30 - 10:30      Přednáška 1. část
10:30 - 10:45      Přestávka na kávu
10:45 - 13:00      Přednáška, 2. část
13:00 - 14:00      Oběd
14:00 - 16:00      Přednáška 1. část
16:00 - 16:15      Přestávka na kávu
16:15 - 18:30      Přednáška, 2. část
18:30                  Závěr

Jaká jsou hlavní témata přednášek?
 • Estetická terapie ve fixní protetice: krok za krokem analýza a pracovní postup. Digitalizace zubní kliniky: nový klinický workflow a úžasný nástroj pro komunikaci.
 • 15 let evoluce implantátů, co jsme se naučili? Biologická šířka kolem zubních implantátů: poznejte ji, abyste ji respektovali při našich obnovovacích, chirurgických a protetických zákrocích.
 • Věnování se oblasti rozhraní Implantát/Abutment (IAI): klíčový bod pro ideální kompletní integraci konečné náhrady.
 • Interface v implantátové terapii: Biologicky řízený koncept. Kostní rozhraní, rozhraní měkkých tkání, výplňové rozhraní a estetické rozhraní Interaktivní přednáška, diskuse a hodnocení léčených klinických případů.
 • The One abutment on time concept: chirurgické a protetické úvahy Digitální přístup pro idealizaci integrace protetického výsledku.
 • Management měkkých tkání v estetické oblasti při odloženém přístupu: protetické aspekty a techniky.
 • Role multidisciplinárního přístupu v moderní záchovné stomatologii.
 • Jak přenést morfologii měkkých tkání do Laboratoře? Digital VS Analog.

 
Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.