MUDr. Petr Barták
Naši lektoři

MUDr. Petr Barták

Implantologie

Vzdělání a praxe

  • 1994 ukončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  • Od září 1995 do března 1998 sekundární lékař I. stomatologické kliniky VFN v Praze.
  • Červen 1997 atestace I. stupně v oboru stomatologie.
  • Od dubna 1998 zaměstnán jako zubní lékař v Lasercentru Asklepion v Praze.
  • Od listopadu 1998 držitel licence – Osvědčení o odborné způsobilosti České stomatologické komory.
  • Od  2.7. 2002 držitel Pověření pro činnost praktický zubní lékař – učitel České stomatologické komory.

Učitel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K 1.1. 2005 jmenován primářem stomatologického oddělení Kliniky a institutu estetické medicíny Asklepion v Praze. Člen Implantologického klubu ČR, České společnosti protetické stomatologie, American Academy of Implant Dentistry, redakční rady mezinárodního odborného časopisu pro zubní lékaře a zubní techniky Quintessenz. Recenzent LKS - recenzovaného odborného a stavovského časopisu České stomatologické komory.

0 akcí

Zobrazit všechny události
Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.