Prof. Dr. med. dent. David Sonntag
Naši lektoři

Prof. Dr. med. dent. David Sonntag

Témata přenášek:

  • Přístup do kořenového systému
  • Jak kombinovat rotační a reciprokační nástroje
  • Reendodoncie

Produktová expertiza:

  • Reciproc blue
  • VDW.Rotate
  • Reciproc klasický
  • ProTaper Ultimate
  • Vertikální obturace za tepla
0 akcí

Zobrazit všechny události
Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.