Prof. Ivana Miletić DDS, PhD
Naši lektoři

Prof. Ivana Miletić DDS, PhD

Během roku 2007 pobývala na Lékařské univerzitě v Grazu v Rakousku. Aktivně se účastní klinického a preklinického vzdělávání na Fakultě zubního lékařství v Záhřebu. Je vedoucí kurzů „Klinická endodoncie I“ a „Endodoncie II“ v Integrovaném pregraduálním a postgraduálním studiu, postgraduálních a doktorských kurzech na Fakultě zubního lékařství a přednáší kontinuální vzdělávací kurzy pro zubní lékaře. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 vědeckých, přehledových, vzdělávacích a odborných článků. Za vědecký přínos získala Státní cenu Chorvatské republiky a Univerzitní cenu „Andrija Štampar“. Účastnila se mnoha tuzemských, evropských i světových kongresů a uskutečnila mnoho tuzemských i mezinárodních přednášek. Mluví a píše plynně anglicky. Je členkou Chorvatské komory zubního lékařství, Chorvatské lékařské asociace, Mezinárodní asociace pro dentální výzkum. V letech 2006 až 2014 byla tajemnicí Chorvatské endodontické společnosti a zástupkyní Chorvatské endodontické společnosti při Evropské endodontické společnosti v letech 2006 až 2014. Je zakladatelkou a prezidentkou Chorvatské společnosti pro minimálně intervenční stomatologii/Chorvatské lékařské asociace (CMA) a viceprezidentkou Chorvatské stomatologické společnosti/CMA.

0 akcí

Zobrazit všechny události
Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.