Prof. MUDr. René Foltán PhD., FEBOMFS
Naši lektoři

Prof. MUDr. René Foltán PhD., FEBOMFS

Chirurg

Je předsedou České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP. V soukromé praxi se zaměřuje na větší kosmetické úpravy obličeje. Působí na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK.

Specializuje se na korekční operace obličejových kostí, traumatologii a rekonstrukční mikrochirurgii po operacích nádorů v oblasti hlavy a krku.

0 akcí
Zobrazit historii vzdělávání lektora

Proběhlé akce lektora


Zobrazit všechny události
Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.