Specifika ošetření handicapovaných pacientů

Teoreticko - praktický kurz
Zubní lékař
Zubní lékař a sestra
Pro všechny
Tereza Sisáková, DiS. Lektor
Tereza Sisáková, DiS.
Datum a místo konání:
6. 11. 2024 (13:00 - 16:00) - Praha 3
Cena včetně DPH:
990 Kč
Přihlásit se
Specifika ošetření handicapovaných pacientů
6. 11. 2024 (13:00 - 16:00) - Praha 3 Přihlásit se
  • Teoretická část 13:00 - 14:30, dozvíte se, jak lze ošetřit pacienty bez celkové anestezie
  • Praktická část 14:45 - 16:00, uvidíte ošetření v praxi a můžete si vyzkoušet ošetření na živém modelu
  • Kazuistika u tří pacientů, ukázka ošetření na desetiletém pacientovi s těžkým kombinovaným postižením

Úvod do problematiky ošetření handicapovaných pacientů

Definice handicapu: Vysvětlení termínu “hendikep” a jeho různých forem, včetně fyzických, mentálních a senzorických hendikepů.

Přístupnost zdravotní péče: Diskuse o tom, jaké překážky mohou hendikepovaní jedinci čelit při přístupu ke zdravotní péči, včetně fyzických bariér, komunikace a dostupnosti služeb.

Komunikace a porozumění: Důležitost efektivní komunikace mezi zdravotníky a hendikepovanými pacienty, včetně potřeby přizpůsobit komunikační styly a prostředky individuálním potřebám pacienta.

Individuální plán péče: Důležitost vytvoření individuálního plánu péče pro hendikepované pacienty, který bere v úvahu jejich specifické potřeby a omezení.

Rizika ošetření hendikepovaných pacientů: Jak předejít komplikacím při ošetřování. Jak je důležitá správná komunikace. Různé tipy a rady, jak pacienty ošetřit.

Empatie a respekt: Závěrečná poznámka o důležitosti empatie, porozumění a respektu v péči o hendikepované pacienty a vytváření prostředí, které je pro ně bezpečné a podpůrné.

Cena včetně DPH:990 Kč
Přihlásit se

DATUM A MÍSTO

6. 11. 2024, 13:00 - 16:00
Budova Dentamed, Pod Lipami 2602/41, 130 00 Praha 3

Možnost parkování zdarma, počet míst je ovšem omezen.
V okolí budovy se nachází parkovací místa ve fialové zóně.

CENA 

990 Kč včetně DPH
V ceně je zahrnuta účast na teoreticko-praktickém kurzu a lehké občerstvení.

Registrovat se

Kdo vás akcí provede?

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.