Akce úspěšně proběhla

Sinus Lift - augmentace čelistní dutiny z pohledu implantologa

Praktický kurz
Zubní lékař
Implantologie
5 ČSK
MUDr. Aleš Váňa Lektor
MUDr. Aleš Váňa
Datum a místo konání:
14. 9. 2023 (09:00 - 17:00) - Praha 3
Cena včetně DPH:
7 900 Kč
Sinus Lift - augmentace čelistní dutiny z pohledu implantologa
14. 9. 2023 (09:00 - 17:00) - Praha 3
Akce úspěšně proběhla
 • Dopoledne teorie, odpoledne praxe
 • Práce ve dvojicích na prasečích čelistech
 • Nejčastější komplikace a jejich řešení

 

Dopolední program

Teorie

 • Úvod do problematiky
 • Anatomie maxilárního sinu
 • Klinické vyšetření (indikace, kontraindikace, RTG, CBCT)
 • Otevřený a uzavřený sinus lift
 • Klasifikace defektů laterální oblasti maxily (horizontální, vertikální a mezičelistní vztah)
 • Časové plánování léčby, instrumentárium
 • Rozdělení augmentačních materiálů, chirurgické techniky
 • Nejčastější komplikace a jejich řešení

Odpolední program

Praxe: práce ve dvojicích na prasečích čelistech

 • Vedení incize
 • Odklopení MP laloku
 • Vytvoření kost. okénka
 • Elevace membrány
 • Kondenzace augmentátu
 • Sutura rány

Kdo vás akcí provedl?

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.