Akce úspěšně proběhla

Khouryho technika jak ji neznáte

Teoreticko - praktický kurz
Lékař
Implantologie
5 ČSK
Dr.  Christopher Köttgen Lektor
Dr. Christopher Köttgen
Datum a místo konání:
25. 11. 2023 (09:00 - 16:00) - Praha 10
Cena včetně DPH:
10 900 Kč
Khouryho technika jak ji neznáte
25. 11. 2023 (09:00 - 16:00) - Praha 10
Akce úspěšně proběhla
  • Praktika na modelech čelistí
  • Vyzkoušejte si modifikovanou Khouryho techniku
  • Český překlad zajištěn

 

Významý odborník v ČR

Dr. Christopher Köttgen - kapacita v oboru augmentační chirurgie

Jedná se o spolupracovníka známých chirurgů v oblasti stomatologie - Prof. Dr. med. dent. Hannes Wachtel, Dr. Otto Zuhr. Hlavním tématem bude modifikovaná Khouryho technika s použitím kortikální laminy.

Teoretická část v čase 9:00 - 14:00 hod.

Český překlad zajištěn

V první části bude regenerace kosti diskutována, abyste skutečně porozuměli různým klinickým scénářům a jejich specifickým terapeutickým přístupům. Pro objasnění každého kroku budou prezentována videa a obrázky.

Praktická část v čase 14:00 - 16:00 hod.

Po teoretických informacích budou navíc následovat praktika na modelech čelistí, kde budou teoretické postupy vysvětleny prakticky s použitím autentických augmentačních materiálů a instrumentaria, což umožní úplné pochopení problematiky a doporučených operačních postupů.

Obsah přednášky

Seminář je zaměřen na sdílení klinických zkušeností přednášejícího v oblasti horizontální a vertikální regenerace kosti v estetické oblasti. Bude cílen na všechny aspekty každodenní praxe se zaměřením na řízenou regeneraci kosti:

  • plánování, incize laloku, zavedení implantátu, příprava kostního lůžka, fixace membrány, vkládání augmentačního materiálu, šití měkkých tkání

 

Praktická část

Augmentace – rozdělení podle techniky a použití různých materiálů

  • augmentace horizontálního defektu pomocí materiálu lamina soft a mp3 / GTO (1. hodina – plastový model čelisti)
  • augmentace pomocí lamina hard a modifikovaná Koury technika (2. hodina  – plastové modely)

V případě zájmu o praktickou část uveďte do poznámky „praktika“. Cena 1 990 Kč, kapacita omezena na 20 lékařů.

 

Užitečné informace

Cena zahrnuje

  • 2x coffee break
  • 1x oběd

Parkování

Comfort Hotel Prague City East nabízí možnosti parkování v těsném sousedství hotelu. Můžete využít parkovací místa v garáži nebo venkovní stání. Aktuální ceník parkovného najdete na webových stránkách hotelu. Doporučujeme se před příjezdem domluvit s personálem hotelu.

Teoretická část 9:00 - 14:00 hod., praktika 14:00 - 16:00 hod.

Cena včetně DPH:10 900 Kč
Akce úspěšně proběhla

Kdo vás akcí provedl?

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.