Akce úspěšně proběhla

Dental Forum - Světová stomatologie opět v Praze

Konference
Zubní lékař
Pro všechny
10 ČSK
5 světových expertů Lektor
5 světových expertů
Datum a místo konání:
8. 9. - 9. 9. 2023 - Praha 9
Cena včetně DPH:
11 490 Kč
Dental Forum - Světová stomatologie opět v Praze
8. 9. - 9. 9. 2023 - Praha 9
Akce úspěšně proběhla
  • 10 kreditů ČSK, český předklad zajištěn
  • Volitelné workshopy za příplatek, kapacita 20 osob
  • BBQ bufetová večeře v hotelové restauraci za příplatek
Jedinečné přednášky

Dental Forum je opět tady a přináší jedinečné zahraniční experty

Již toto září se s vámi 5 světových expertů podívá "na zoubek" zajímavým tématům ze světa stomatologie.

Vše se odehraje v nádherném prostředí hotelu Stages v Praze, který nabízí dobrou dopravní dostupnost s možností ubytování.

Nenahraditelná praxe

Prohlubte své znalosti díky workshopům

Znáte přísloví, že gram praxe je lepší než kilo teorie? Neváhejte se registrovat na volitelné workshopy přednášejících, díky kterým si lépe osvojíte načerpané vědomosti v praxi.

Při registraci stačí uvést název požadovaného workshopu do poznámky. Cena: 1 000 Kč/osoba/1 workshop.

Kapacita 20 osob/workshop. 

Datum a místo

Pátek a sobota, 08. - 09. září 2023
Praha, Stages hotel, Českomoravská 19a, 190 00 Praha 9

Cena 11 490 Kč

V ceně konference je zahrnuta účast na přednáškách, překlad do českého jazyka a občerstvení po dobu trvání akce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Uzávěrka přihlášek 5. září 2023.

Reference od účastníků loňského ročníku

"Velmi zajímavý program konference, prezentováno bylo hodně zajímavých případů, navíc velmi dobrá organizace akce ze strany Dentamedu. Vše proběhlo skvěle! Konference probíhala v novém hotelu Stages v dobré lokalitě (dostupnost), skvělý byl i catering! Mohu jen doporučit."

MUDr. Hanna Tiahar, stomatologie Artstom

"Minulý rok jsem se zúčastnila akce Dental Forum v hotelu Stages. Lokalita byla pro mě zvolena výtečně, dostupná vlakem i metrem. Přednášky byly tematicky průřezem celou stomatologií a z workshopů jsem si odnesla i něco do praxe. Výborná organizace akce s příjemným občerstvením umožnila skvěle využít stanovený čas. Budu se těšit příště."

MUDr. Lada Mičíková (Mičíková s.r.o., Kroměříž)

8. 9.
08:45 - 09:30  |  

Registrace a zahájení

09:30 - 11:00   Prof. Dr. Ivo Krejčí

Neinvazivní a minimálně invazivní přímé a nepřímé náhrady vitálních a devitalizovaných zubů v zadním úseku - 1. část

Minimálně invazivní stomatologie je respektování „systematického přístupu k přirozené tkáni“. I když se jedná o koncept, který může zahrnovat všechny aspekty profese, společným rysem je záchrana tkáně, nejlépe prevencí rozvoje příznaků onemocnění a zastavením jejich progrese v rané fázi, ale také odstraněním a nahrazením co nejmenšího množství tkáně. 

Nejnovější vývoj v oblasti kompozitních materiálů a adhezivních systémů umožňuje změnu paradigmatu v jejich použití, protože otevírají zcela nový svět tzv. neinvazivní adhezivní záchovné stomatologie bez preparace. Kromě toho znamenají revoluci také v minimálně invazivní stomatologii a to jak u vitálních, tak i nevitálních zubů.

Prof. Dr. Ivo Krejčí

Prof. Dr. Ivo Krejčí obdržel titul Dr. med. dent. v roce 1986 a poté Privatdozent (Švýcarsko) v roce 1993 na univerzitě v Curychu ve Švýcarsku. Je členem Akademie dentálních materiálů a má postgraduální specializační diplom švýcarské společnosti preventivní a záchovné stomatologie.

Prof. Dr. Ivo Krejčí
11:00 - 11:30  |  

Přestávka

11:30 - 12:30   Prof. Dr. Ivo Krejčí

Neinvazivní a minimálně invazivní přímé a nepřímé náhrady vitálních a devitalizovaných zubů v zadním úseku - 2. část

Profesor Krejčí se zaměří na filozofii, předpoklady, indikace a kontraindikace a také na materiály pro tento fascinující klinický přístup. 

Následovat podrobné představení postupů krok za krokem pro všechny typy náhrad za dodržení tohoto konceptu na vitálních a devitalizovaných zubech s ohledem na nejnovější materiálové pokroky a specifikace.

Prof. Dr. Ivo Krejčí

Prof. Dr. Ivo Krejčí obdržel titul Dr. med. dent. v roce 1986 a poté Privatdozent (Švýcarsko) v roce 1993 na univerzitě v Curychu ve Švýcarsku. Je členem Akademie dentálních materiálů a má postgraduální specializační diplom švýcarské společnosti preventivní a záchovné stomatologie.

Prof. Dr. Ivo Krejčí
12:30 - 13:30  |  

Oběd

13:30 - 15:30   Prof. Ivana Miletić DDS, PhD

Minimálně invazivní přístupy v klinické praxi: každodenní řešení vhodná nejen pro dospělé

Zubní kaz dnes není považován za infekční onemocnění, které je třeba řešit odstraněním bakterií. Místo toho jde o dynamický proces mezi patologickými faktory způsobujícími demineralizaci a ochrannými faktory způsobujícími remineralizaci. Pokud aktivita v biofilmu vede k nerovnováze v demineralizaci a remineralizaci, vede to k čisté ztrátě minerálů v tvrdých zubních tkáních. Nejčasnějším příznakem a symptomem je kariézní léze. V této fázi je proces reverzibilní a není potřeba „chirurgický“ přístup.

K dispozici jsou různé postupy a materiály pro prevenci a nechirurgickou léčbu počátečních kazových lézí, stejně jako diagnostické nástroje pro včasné rozpoznání. Prvním krokem je včasná identifikace a posouzení rizikových faktorů zubního kazu pomocí hodnocení rizika zubního kazu. Druhým krokem je diagnostika prvních příznaků demineralizace tvrdých zubních tkání. Nejčasnějšími vizuálními příznaky jsou „léze bílé skvrny“. Navrhují se různé strategie remineralizace (tj. remineralizace fluoridem, CPP-ACP). Klíčem k úspěchu je dosažení rovnováhy v dentálním biofilmu úpravou jeho příčinných faktorů, tedy přísunem fermentovatelných sacharidů, přítomností a zráním bakteriálně naplněných (infikovaných) dentálních biofilmů a správnou kombinací remineralizačních činidel pro remineralizaci léze.

Prof. Ivana Miletić DDS, PhD

Profesorka Ivana Miletić, DMD, PhD se narodila v roce 1971 v Záhřebu. Vystudovala Fakultu zubního lékařství, stáž absolvovala na zubní poliklinice v Záhřebu. Od roku 1995 působí na Klinice endodoncie a záchovné stomatologie Fakulty zubního lékařství Univerzity v Záhřebu. Magisterský titul získala v roce 1998 a PhD v roce 2000. V roce 2004 složila odbornou zkoušku z endodoncie a zubní patologie. V roce 2001 se stala odbornou asistentkou, v roce 2005 docentkou a v roce 2008 řádnou profesorkou. V roce 2013 se stala profesorkou na plný úvazek s funkčním obdobím a od roku 2021 je primářkou. Je zakladatelkou a prezidentkou Chorvatské společnosti pro minimálně intervenční stomatologii a viceprezidentkou Chorvatské stomatologické společnosti.

Prof. Ivana Miletić DDS, PhD
15:30 - 16:00  |  

Přestávka

16:00 - 18:00   Dr. Laura Andriukaitiene, DDS

Instrumentace různých anatomií, irigace, obturace se zaměřením na biomateriály  

Současný dentální trh je plný stovek různých nástrojů pro endodontické ošetření a všechny nabízí bezpečnost a efektivitu. Rozhodnutí o výběru nástroje je však velmi složité. Záleží na anatomii kořenového kanálku a jeho klinickém stavu.

Během přednášky se zaměříme na různé anatomie a budeme analyzovat důležité parametry endo nástrojů pro bezpečné a účinné opracování. Také budeme diskutovat kritické body při preparaci a odpovídající výplachový protokol s ohledem na různé výplňové materiály. Poslední část přednášky se zaměří na relativně nové hydraulické kalcium-silikátové cementy (biokeramické materiály). Probereme důležité kroky finální preparace pro zaplnění biomateriálem a několik různých technik pro obturaci biosealery za studena.

Dr. Laura Andriukaitiene, DDS

Dr. Laura Andriukaitiene je endodontistka s 18 letou praxí. Endodoncii se věnuje již od dokončení studií. Úzce spolupracuje s kolegy na víceoborové klinice. Účastnila se výzkumných projektů na Turku univerzitě ve Finsku a Tromso univerzitě v Norsku. Posledních 14 let působí jako předsedkyně a členka představenstva Evropské společnosti mikroskopické stomatologie (ESMD) a Baltské asociace mikroskopické stomatologie (BMOD). Jejím hlavním cílem je poskytovat péči pacientům na nejvyšší úrovni, neustále aktualizovat své odborné znalosti a sdílet své zkušenosti s kolegy.

Dr. Laura Andriukaitiene,  DDS
18:30 - 21:30  |  

BBQ bufetová večeře v hotelové restauraci vč. nápojů za příplatek 1 600 Kč/os. (poznámka při registraci)

9. 9.
09:00 - 10:15   Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.

Moderní koncepty ošetření s vlákny vyztuženými materiály a univerzálně použitelné terapeutické techniky 
- 1. část

Zažijte fascinaci z rozsahu využití vlákny vyztužených materiálů ve stomatologii. V tomto praktickém kurzu vás provedeme různými způsoby ošetření u vybraných kazuistik, na základě současných vědeckých standardů pro využití skelnými vlákny vyztužených materiálů. Dr. Dobbertin vám předá své zkušenosti, abyste techniky práce snadno zvládli a vyvarovali se chyb. Kromě detailního plánování hraje rozhodující roli i precizní protetika.

Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.

Zubní lékař a certifikovaný specialista pro estetickou záchovnou stomatologii, ve které absolvoval postgraduální magisterské studium. Kromě toho absolvoval další studia v ortodoncii a parodontologii. Od roku 2018 je vyhledávaným řečníkem na národní i mezinárodní úrovni s vlastními praktickými kurzy na téma estetiky a kompozitní stratifikace, lifting skusu s přímou i nepřímou protetikou, intra/extraorální leštící techniky, matricové techniky v obtížných situacích, rychlé techniky pro keramiku a mnoho dalšího jak v pregraduálním vzdělávání studentů, tak v postgraduálním stomatologickém vzdělávání. Pravidelně je zván jako hostující lektor na několik německý univerzit a také na fakulty v Rakousku a Itálii.

Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.
10:15 - 10:45  |  

Přestávka

10:45 - 12:15   Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.

Moderní koncepty ošetření s vlákny vyztuženými materiály a univerzálně použitelné terapeutické techniky 
- 2. část

Sklovláknové kořenové čepy a post-endo dostavba

Současné vědecké standardy a základní teorie o sklovláknových kořenových čepech. Vybrané kazuistiky různých technik dostavby a v rozdílných stupních obtížnosti. Protokol pro fixaci cementem.

Skelnými vlákny vyztužené kompozitní můstky

Současné vědecké standardy a základní teorie o skelnými vlákny vyztužených kompozitních můstcích. Implementace možného zařazení do konceptu praxe a optimalizace nákladů. Vybrané kazuistiky různých technik dostavby v různých úrovních obtížnosti.

Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.

Zubní lékař a certifikovaný specialista pro estetickou záchovnou stomatologii, ve které absolvoval postgraduální magisterské studium. Kromě toho absolvoval další studia v ortodoncii a parodontologii. Od roku 2018 je vyhledávaným řečníkem na národní i mezinárodní úrovni s vlastními praktickými kurzy na téma estetiky a kompozitní stratifikace, lifting skusu s přímou i nepřímou protetikou, intra/extraorální leštící techniky, matricové techniky v obtížných situacích, rychlé techniky pro keramiku a mnoho dalšího jak v pregraduálním vzdělávání studentů, tak v postgraduálním stomatologickém vzdělávání. Pravidelně je zván jako hostující lektor na několik německý univerzit a také na fakulty v Rakousku a Itálii.

Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc.
12:15 - 13:00  |  

Oběd

13:00 - 15:30   MUDr. Daniel Ott

Stomatologická dokumentace, nezbytné minimum

Racionální návod, jak lze jednoduše a přehledně vést stomatologickou dokumentaci z medicínského pohledu, preventivní prohlídka, záchovná stomatologie, endodoncie a dentoalv. chirurgie. Návod vedení dokumentace v co nejvíce okleštěné, avšak přehledné podobě.

Na co si dávat pozor, diagnózy, výkony, informované souhlasy. Zamyšlení nad otázkou, kdo dokumentaci vytváří, zda lékař, zdravotní sestra či dentální hygienistka. Otázka předtištěných textů, elektronický zubní kříž.

MUDr. Daniel Ott

Specializaci mikroskopická endodoncie jsem si vybral, protože se z mého pohledu jedná o velmi rychle se rozvíjející disciplínu záchovné stomatologie, která klade na ošetřujícího zubního lékaře ty nejvyšší nároky.
Přednášková činnost:
- Kariologie a endodoncie na 1.LF UK – praktické zubní lékařství (I.,II.,III. a V. ročník)
- IPVZ Praha – odborná příprava zahraničních zubních lékařů připravujících se k nostrifikaci v ČR
- PDD (Pražské dentální dny) odborné přednášky na téma: Endodontická chirurgie 2007, transplantace zubů 2008, Dens in dente 2010

MUDr. Daniel Ott
15:30 - 15:30  |  

Závěr přednášek

Praktické workshopy - při registraci uveďte název workshopu do poznámky

8. září 2023 18:10 – 19:40

NÁZEV WORKSHOPU
Pracovní protokol krok za krokem


Hlavním cílem je představit nový systém rotačních nástrojů ProTaper Ultimate a naučit správný pracovní protokol.

Každý účastník bude proveden systémem krok za krokem s popisem nejdůležitějších aspektů pro bezpečnou a účinnou preparaci. Následně účastníci zaplní vypreparované kořenové kanálky na modelu biomateriálem (kalciumsilikátovým cementem) a vyzkouší si dva rozdílné obturační protokoly.

Dr. Laura Andriukaitiene, DDS

Cena: 1 000 Kč/osoba/1 workshop, kapacita 20 osob.

9. září 2023 15:30 - 17:00

NÁZEV WORKSHOPU
Změňte výběr materiálů pro léčbu zubního kazu

Na základě Minamatské dohody začal být v dentálním světě vyvíjen nátlak na potřebu materiálu, který by byl alternativou k amalgámu. Kompozitní materiály, které se nejčastěji používají pro přímé náhrady, nejsou z ekonomických důvodů tou nejoptimálnější možností. Slibnou možností je nový výplňový koncept založený na technologii hybridního skla, který kombinuje různé velikosti částic plniva a nanokompozitní pryskyřičné matrix. Obecně se jedná o biointeraktivní materiály s výhodou silné chemické adheze k tvrdým zubním tkáním, které mohou být vzhledem k nedávnému výše uvedenému vývoji jednou z možností dlouhodobých estetických náhrad, a to i v posteriorním úseku chrupu.

Cíle workshopu: Seznámit se s materiály pro ošetření zubních kazů. Prodiskutovat současný stav znalostí o skloionomerních a sklohybridních materiálech. Praktická aplikace sklohybridu.

Prof. Ivana Miletić DDS, PhD

Cena: 1 000 Kč/osoba/1 workshop, kapacita 20 osob.

Cena včetně DPH:11 490 Kč
Akce úspěšně proběhla

Kdo vás akcí provedl?

5 světových expertů
0 akcí

Prof. Dr. Ivo Krejčí – Švýcarsko
Dr. Laura Andriukaitiene – Litva 
Prof. Ivana Miletić DDS, PhD – Chorvatsko 
Dr. Maximilian Dobbertin M.Sc. – Německo 
MUDr. Daniel Ott - Česká republika

Odborník

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.